Povsod, kjer je zasajena, je vinska trta oblikovala zemljo in njene ljudi. Tudi naši ožji domovini, Beli krajini, je dala slikovito in prelepo podobo. Zanimivo pa je, da najžlahtnejša trta uspeva prav na krajih, ki so za druge kmetijske panoge povsem neprimerni in so zato v preteklosti ostali pasivni. Prav zato morajo ljudje s teh področij vlagati velike napore v dokazovanje kakovosti svojega pridelka. Že leta 1928 je Vinarska podružnica za Belo krajino organizirala vinski sejem. Ponovno pa so vinogradniki začeli z razstavami v letu 1977. Pri tem so ugotovili, da je v slogi moč, in tako je pred tridesetimi leti nastalo njihovo prvo združenje – društvo vinogradnikov.
 
Razloge za ustanovitev društva in priprave nanjo povzemamo po prvem predsedniku društva, Janku Bukovcu iz Semiča:
"V sedemdesetih letih smo Belokranjci začeli z obnovo dotrajanih vinogradov, vendar je bil trsni izbor silno skromen. Nismo imeli svojih trsnic in smo bili odvisni od iznajdljivosti posameznikov. Nekvalitetne cepljenke smo uvažali iz Hrvaške in Srbije. Veliko bolje so storili tisti, ki so na pobudo Semičana Krašna Pavleta kupili sadilni material v Vipavi.
Svetovali so nam sajenje skromnega izbora črnih sort, kraljevine in morda še laškega rizlinga. Druge, predvsem visoko kvalitetne sorte, so bile za nas nedosegljive, češ, da niso primerne za naše področje in zato njihovo sajenje ni dovoljeno.
Usmerjali so nas v pridelavo grozdja, predelavo v vino pa naj bi prevzele družbene vinske kleti.
Grozdje smo potrgali prezgodaj; kletarstvo v domačih zidanicah je temeljilo na napol pozabljenih izkušnjah naših prednikov, zato ni bilo čudno, da nismo znali pridelati vrhunskih vin.
Zaradi vsega tega so nas začele druge slovenske pokrajine potiskati v ozadje med drugorazredne vinogradnike in vinarje.
Nekateri semiški vinogradniki smo prišli do spoznanja, da si tega ne zaslužimo in moramo nekaj storiti, da ne bi še bolj zaostali na tem področju. V juniju mesecu leta 1976 smo se po končani športno zabavni prireditvi "Semiške igre" zbrali v Štricljevi gostilni v Semiču Boris Brunskole, Bezek Alojz, Novak Albin, Sever Tone, Sever Matija in Janko Bukovec. Ugotovili smo, da na veselicah in v naših gostilnah točijo slaba vina. Temu je treba narediti konec, kajti to meče slabo luč na vsa belokranjska vina. Ugotovili smo, da smo sposobni pridelati taka vina, ki nam bodo v ponos.
Da pa bi to dosegli, potrebujemo medsebojno pomoč, povezanost in ustrezno znanje. To zamisel bi lahko uresničili povezani v društvu vinogradnikov, v katerega bi pritegnili tudi ostale belokranjske vinogradnike."
 
In tako je bilo, v sklopu druge razstave vin v Semiču, 27. aprila 1978, ustanovljeno Društvo vinogradnikov Bele krajine z dvema podružnicama. Razstava je pozneje prerasla v prireditev Vinska vigred.
Društvo je za člane, ki jih je bilo preko 1.200, organiziralo številna strokovna predavanja, ekskurzije, tečaje in družabna srečanja.

V letu 1998 pa je prišlo do osamosvojitve podružnice Črnomelj v samostojno društvo, leto pozneje sta se za to pot odločili še podružnici Semič in Metlika. Novonastala društva so se dogovorila, da bo vsako delovalo na področju svoje občine, da pa bodo izmenično organizirala srečanja vseh belokranjskih vinogradnikov in sodelovala na skupnih prireditvah pod enakimi pogoji. Društvo vinogradnikov Črnomelj in Društvo vinogradnikov Semič organizirata vsako leto martinovanje, poudarek Društva vinogradnikov Metlika pa je na razstavi vin v okviru vsakoletne Vinske vigredi. Na vseh teh prireditvah sodelujemo vinogradniki iz celotne Bele krajine. Rezultati štiridesetletnega organiziranega delovanja belokranjskih vinogradnikov so vidni na več področjih. Poleg dosežene ravni kakovosti belokranjskih vin, kar je nedvomno rezultat tekmovalnosti, ki jo vzpodbujajo omenjene prireditve, se spreminja tudi odnos do vina. Vino postaja vse bolj cenjena žlahtna pijača in iz leta v leto je opaznejši dvig kulture pitja vina. Ne nazadnje je k temu prispeval tudi leta 2006 izvedeni sommelierski tečaj, katerega je uspešno zaključilo čez dvajset belokranjskih vinogradnikov.

Društvo vinogradnikov Metlika je član zveze društev vinogradnikov Vinis. 

Društvo vinogradnikov Metlika trenutno šteje okoli 150 članov. To so naši sosedje, sodelavci, aktivni na tem in na ostalih področjih. Društvo vinogradnikov so ljudje. Zato je prav, da se spomnimo vrlih mož, ki so zastavili svojo pripravljenost in svoj prosti čas za delovanje v društvu in pri vodenju društva ob njegovi ustanovitvi, leta 1978:
 
Janko Bukovec, Semič, predsednik
Franc Zepohar, Sela pri Jugorju, podpredsednik

Člani izvršnega odbora:
Janko Banovec, Črnomelj
Stanko Turk,Jelševnik
Marjan Vrščaj, Stražnji vrh
Boris Brunskole, Semič
Ivan Simonič, Črešnjevec
Jože Šuklje, Trnovec
Jože Bučar, Grabrovec
Jože Cesar, Metlika
Martin Plut, Drašiči
Martin Pečarič, Čurile

Člani nadzornega odbora:
Alojz Gabrovec, Stražnji vrh
Anton Dušak, Cerovec
Alojz Janžekovič, Radovica
 
Vodstva društva vinogradnikov Bele krajine:
1878 do 1982
Predsednik skupščine: Janko Bukovec, Semič
Predsednik izvršnega odbora: Jože Šuklje, Trnovec, Anton Radoš, Boldraž

1982 do 1986
Predsednik skupščine: Martin Plut, Drašiči
Predsednik izvršnega odbora: Janko Banovec, Črnomelj

1986 do 1990
Predsednik skupščine: Jože Vidmar, Sela pri Semiču
Predsednik izvršnega odbora: Milan Vajda, Metlika

1990 do 1994
Predsednik skupščine: Milan Vajda, Metlika
Predsednik izvršnega odbora: Anton Flek, Črnomelj

1994 do 1998
Predsednik skupščine: Dušan Kočevar, Sela pri Semiču
Predsednik izvršnega odbora: Milan Vajda, Metlika

1998
Predsednik skupščine: Anton Kostelec
Predsednik izvršnega odbora:

Od leta 1978 do 1986 je imelo Društvo vinogradnikov Bele krajine metliško in črnomaljsko podružnico. 1986 se jima je pridružila semiška podružnica.

Predsedniki podružnic:
1978 do 1986
Črnomelj: Brane Derganc, Semič
Metlika: Jože Nemanič, Boldraž

1986 do 1990
Črnomelj: Jože Šprajcar, Lokve
Metlika: Jože Nemanič, Boldraž, Zdravko Cajnar, Križevska vas
Semič: Brane Derganc, Semič, Ivan Derganc, Gaber pri Semičču

1990 do 1994
Črnomelj: Matija Absec, Mihelja vas
Metlika: Zdravko Cajnar, Križevska vas
Semič: Martin Plut, Kot pri Semiču

1994 do 1998
Črnomelj: Matija Absec, Mihelja vas (do 1996)
Metlika: Jože Mavretič, Drašiči, Zdravko Cajnar, Križevska vas
Semič: Matija Hudak, Kašča

1998 do 1999
Metlika: Anton Plut, Drašiči
Semič: Peter Malenšek, Maline
*Podatki o vodstvih društva in podružnic so povzeti po knjižici 20 let Društva vinogradnikov Bele krajine, julij 1998
 
Vodstva Društva vinogradnikov Metlika
1999 do 2000
Predsednik: Anton Plut, Drašiči

2000 do 2004
Predsednik: Stanislav Bajuk, Metlika

2004 do 2008
Predsednik: Branko Matkovič, Radoviči

2008 do 2012
Predsednik: Martin Pečarič, Čurile

2012 do 2016
Predsednik: Ivan Kajin, Lokvica

2016 do 2021
Predsednik: Janez Stopar, Metlika

2021 -
Predsednik: Andrej Škof, Boldraž
 
Povzeto iz nagovora predsednika, Branka Matkoviča, ob 30-letnici društva, maja 2008.
  Domov - Predstavitev - Ocenjevanja - Povezave - Fotogalerija - Člani ponudniki - Kontakt - Prijava